Loek Boer
Loek Boer is een man met een rugzak vol verhalen. We groeien als kind op bij sprookjes, mythen en sagen, verhalen uit de bijbel, ... We kennen de levensverhalen van onze voorouders en zelf vertellen we over onze belevenissen: het verhaal gaat door. Veel verhalen dreigen echter te verdwijnen. Door onze steeds snellere samenleving moeten we ons steeds vaker 'onthaasten'. Bijvoorbeeld door te luisteren naar 'verhalen onderweg', uit andere tijden en culturen. Om daarna weer verder te gaan zoals we gewoon zijn of ... misschien toch even anders?
In TOM toverde Loek ons sprookjes van Godfried Bomans uit zijn rugzak...
Theater Onder de Molen